Úvod

Hrad Sivý Kameň z polovice 14. storočia, centrum správy kráľovských majetkov na ľavom brehu rieky Nitra. Súčasný zaužívaný názov s prívlastkom sivý vznikol nesprávnym prekladom maďarského označenia hradu Keseloko, čo v preklade znamená supí kameň (keselyu – sup). Najvýznamnejšími majiteľmi hradu boli príslušníci šľachtického rodu Majténi, ktorí ho vlastnili až do novoveku. Dejiny hradu poznačil požiar v roku 1524, protihabsburské povstania Gabriela Betlena v roku 1626 a Františka II. Rákociho v roku 1703. Odvtedy hrad pustol a stala sa z neho ruina. V roku 1973 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku a od roku 2013 je predmetom pamiatkovej obnovy.

História

Knižnica

Galéria

Kde je hrad Sivý kameň

Hrad Sivý kameň

972 42 Podhradie

Slovakia